CHANGELOG.md 28.9 KB
Newer Older
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
1 2 3 4 5 6
# Changelog

Library Extended (ls.ext) Release changelog.
Tags refer to built and pushed docker images.

To reproduce the state of the release, set GITREF to the chosen TAG in `docker-compose.env`.
7 8 9
Add configuration overrides to variables in `.env`:

Then setup environment with docker compose, sourcing the GITREF and KOHA_IMAGE_TAG:
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
10

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
11
`source docker-compose.env && docker-compose -f common.env -f prod.env up -d`
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
12 13

# Releases
14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
## 2017.47

KOHA: de59526ee8b3c6adc9a709d40d69abc9767f8dfe
GITREF: TODO

- Koha
 - Upgraded koha to 17.05.01 (bugfix release)
 - SIP2: allow checkouts when not checked in
 - [18651] fix: Move of checkouts is still not correctly handled
 - [18835] fix: SQL syntax error in overdue_notices.pl
- Patron-client
 - DEICH-847 Fix search hits when page number active
 - DEICH-851 Search hits UI improvements
- Annet
 - DEICH-730 Delete publications with no items attached
 - DEICH-841 tool to run periodic jobs on containers

32 33
## 2017.46

34
KOHA: 58b4c284ff53e3b4507f37e52668a8a09e46aa9a
35
GITREF: 47d79983fe7b153b198c8abf2ea383440d911c02
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

- Koha
 - DEICH-826 Oppgradere koha til 17.05
 - DEICH-834 rydde bort automatavdelinger i Koha
- Patron-client
 - DEICH-825 Viser nulltreffsinfo i det søket lastes
 - DEICH-818 Tilgjengelighetsfilter tar ikke hensyn til statuser
 - DEICH-536 Søk på termer med skråstrek feiler
 - DEICH-793 Forklarende tilføyelse på bidragsyter ikke synlig og søkbar
- Catalinker
 - DEICH-712 Feil treffliste for sted
 - DEICH-640 Feil ved oppslag med forslag som inneholder parentes
 - DEICH-711 Tastaturnavigering. Tab hopper over felt
 - DEICH-836 Oppslag i registre - Visning. Manglende opplysninger
- Annet
 - DEICH-830 Innhente "krydder" fra eksterne kilder Bokbasen

53
## 2017.45
54

55
KOHA: 40aecbcf9e419f8feb8fc8071b648ebf957af7bb
56
GITREF: 3dfb19f4ba8cfb9b87d817f3b2f903842e522217
57

58 59 60 61 62 63 64 65
- Koha:
 - DEICH-795: Plugin for closing branches and handling item and reservations
 - DEICH-794, DEICH-822: Closing Stovner
 - DEICH-791: shelf cleaner report
 - DEICH-824: Plugin for School Overdue Reports
 - DEICH-822: Update timestamp when checking in book with SIP
 - DEICH-823: Add Cronjob for updating item ccodes
 - DEICH-758: Activate update of borrower last seen
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
- Patron-client:
 - DEICH-804: Verk som emne mangler opplysninger
 - DEICH-805: Klikk på verk som emne gir feil søk
 - DEICH-820: Vis aldersgrense
- Catalinker:
 - DEICH-707: Oppslag i autoritetsregister bommer
 - DEICH-706: Oppslag i registre - Sortering
 - DEICH-705: Oppslag i registre - Visning
 - DEICH-709: Oppslag i registre - Oppslag i alle opplysninger
 - DEICH-468: Sortering av korporasjonsregister må ta hensyn til underavdeling (2d)
- Annet
 - DEICH-797 - Bedre logging av mysql

79 80 81 82 83 84 85
## 2017.44

KOHA: 722ef07b638ca04731b20f934c09578d1c72219b (uforandret)
GITREF: 32fc3ddb662223798274c80e341f7ce223dd6af9

- was never released

86 87
## 2017.43

88
KOHA: 722ef07b638ca04731b20f934c09578d1c72219b
89
GITREF: 9e0d45352ebc09febf2e20185f69b4db30ccab49
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

- Koha
 - DEICH-767 Fiks på kvittering på skole
 - DEICH-816 Skjul eksemplarer med status forlengst forfalt
 - DEICH-768 Automater: bare første hentenummer vises hvis flere eks samme tittel
 - DEICH-814 Koha API for lånerhistorikk
- Patron-client:
 - DEICH-802 Filter ikke lukket på mobil.
 - DEICH-811 Listevisning av trefflisten
- Catalinker:
 - DEICH-710 Oppslag i registre - Vise tilknyttede ressurser
101 102 103
 - DEICH-799 Bytte rekkefølge på felt for delnummer og deltittel ved oppretting av nytt verk
 - DEICH-739 Oppslag etterverk med utropstegn i tittel feiler
 - DEICH-815 Kobling av verk feiler
104

105 106 107
## 2017.42

KOHA: 8e004ac2a27725b3a79305afb4700721a5e00cf8
108
GITREF: ad860515c5ba68c8d5c490840291263e7d380bbe
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

- Koha
 - DEICH-785: read-only mysql replisering
 - DEICH-794, DEICH-795: Nytt plugin for stenging av filialer
 - DEICH-796: Rewrite biblio expanded endpoint to use hand-crafted SQL
 - DEICH-791: Rapport til Wanda hyllerydder
- Patron-client:
 - DEICH-445: Antatt ventetid på mine sider
 - DEICH-755: Sortering av lån feil visning i nettlesere
 - DECIH-794: skjul avdelinger med merknader i API (branchnotes)
 - nye ikoner
- Catalinker:
 - DECIH-609: oppslag på ugyldige ean hos bs

123 124 125
## 2017.41

KOHA: deaa4b9b8bf17e719c31c516e12f08d30d038907
126
GITREF: d8c49052fa9e79aa02d8d4aaa1b22ae5e5e9ec9e
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

- Koha
 - add Koha template plugin for kemnersaker
 - activate update_issues cronjob for popularity stats
 - DEICH-771: Vis bøker som er knyttet til kemnersak
- Patron-client:
 - DEICH-755: Sortering av lån etter dato
 - DEICH-788: Beholde filtre ved nytt søk
 - DEICH-729: Vis status i ekesmplartabell dersom det ikke finnes eksemplarer
- Catalinker:
 - DEICH-576: Hindre tomme blanke noder
 - DEICH-614: Mangelfull visning av tittelopplysninger

140 141 142
## 2017.40

KOHA: aa0a81d20eaff4dd143f310ad4fb7a9f1c216bf5
143
GITREF: 25bf63b5a2b3590abab4a57dd9e871f085e642c7
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

- Koha
 - Update koha build to 16.11.07:
  local - rework SIP2 automat transfer
  Bug 18429 - Receiving an item should update the datelastseen
  Bug 18335 - Check in: Make patron info in hold messages obey syspref AddressFormat
  Bug 12021 - SIP2 checkin should alert on transfer and use CT for return branch
  Bug 18439 - Resend button for notices being hidden by CSS and never unhidden
  Bug 18001 - LocalHoldsPriority can cause multiple holds queue lines for same hold request
  Bug 18372 - transits are not created at check in despite user responsing Yes to the prompt
  Bug 17821 - due date in intranet search results should use TT date plugin
  Bug 17309 - Renewing and HomeOrHoldingBranch syspref
  Bug 18329 - Batch record deletion broken
  Bug 18266: Fix internal error when paying fine for lost item without.. item
  Bug 18242: 16.11.x adaptation - Old::Checkouts vs OldIssues
  Bug 17346: Make checkin column hidable
  Bug 12972 - Transfer slip and transfer message (blue box) can conflict
  Bug 17758 - SIP checkin does not handle holds correctly
  Bug 17995 - HOLDPLACED notice should have access to the reserves table
  Bug 18058: Allow borrower_message_preferences to be truncated
 - DEICH-769: Branchtransfers har blitt liggende i transfer fra automat til avd
- Services:
 - DEICH-782: Identifisere DFB-poster
- Patron-client:
 - DEICH-755: Sortering av lån etter dato
 - DEICH-786: Fjern bestill-knapp på periodika
- Catalinker:
 - DEICH-789: Bytt rekkefølge på partNumber og partTitle
 - DEICH-578: Åpne redigering av autoriteter i treffliste

174 175 176
## 2017.39

KOHA: 3e191782ac52e7041730d54b786ccce4c4123c04
177
GITREF: 08227eaaaaeefb433aaee909afd8a379b9a4f555
178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

- Koha
 - DEICH-112: Lagt til ekstra felt i REST biblio for tilgjengelighet
 - DEICH-777: Lagt til Koha plugin for purring av klasselånere
- Services:
 - DEICH-685: Splitte verk del III
- Patron-client:
 - DEICH-772: Hele tittelen på mine sider
 - DEICH-781: Fiks på 'hvor finnes denne'
 - DEICH-784: Justering av relevans
 - DEICH-445: Antatt ventetid på mine sider
- Catalinker:
 - DEICH-721: Hente flere opplysninger fra Biblioteksentralen
 - DEICH-763: Verkstype mangler i skjema
 - DEICH-511: Nytt felt på utgivelse - alternativ tittel
- Annet:
 - DEICH-112: koha_indexer - komponent som henter sirkulasjonsdata fra Koha for indeksering

196 197 198
## 2017.38

KOHA: b5bf35b150b04ec084ea8f61a0888ac3dbecccfc
199
GITREF: df6ba57130a9149e4a2a01cb587739ffce50ade7
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

- Koha:
 - DEICH-778: opgradert fra 16.11.04 til 16.06.11
- Catalinker:
 - DEICH-773: engelsk versjon av catalinker
- Patron-client:
 - DEICH-754: Sjekk mot og utfylling av sms/e-post ved endringen av inntsillinger på min side
 - DEICH-779: Safari - resultatlisten faller under filtre
 - DEICH-766: bufikser/forbedringer for "Hvor finnes denne?"

210
## 2017.37
Petter Goksøyr Åsen's avatar
Petter Goksøyr Åsen committed
211 212

KOHA: 240ac269571360b3d61e50be80c9f58a9cdd35ee (uforandret)
213
GITREF: d43935f65baf513ba9f2115b54cc54c05312e42e
Petter Goksøyr Åsen's avatar
Petter Goksøyr Åsen committed
214

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
- Services:
 - DEICH-752: write all title parts to MARC 245a
- Catalinker:
 - DEICH-752: refuse to delete work with incoming relations
 - DEICH-762: make catalinker wider, adjust width of additonal entries frame
 - DEICH-765: remove unwanted worktype label
 - DEICH-503: old stale contributions when changing work
 - DEICH-644: refuse to delete work with incoming relations
 - DEICH-719: when deleting resources also remove triples referring to deleted resource
- Patron-client:
 - DEICH-741: Handle multiple work series
 - DEICH-756: url to self register
 - DEICH-750: boost score of certain languages


## 2017.36

KOHA: 240ac269571360b3d61e50be80c9f58a9cdd35ee (uforandret)
GITREF: efe3f9b7d6dfd9cf54933c0fef6e3f43887cb76e

Petter Goksøyr Åsen's avatar
Petter Goksøyr Åsen committed
235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246
- Services:
 - DEICH-667: Sirkulasjon i services
- Catalinker:
 - DEICH-100: Koble duplikate verk
- Patron-client:
 - DEICH-713: Feil medietype på mine sider
 - DEICH-669: Lenker på mine sider
 - DEICH-654: Styling + Filter på filial + medietype visning på resultatliste
 - DEICH-749: Relevans: nyeste utgivelser først
- Annet
 - DEICH-748: Relevans: testområde

247 248
## 2017.35

249
KOHA: 240ac269571360b3d61e50be80c9f58a9cdd35ee
250
GITREF: cc01beb6b3420576083d74d642d5a111c1a313d1
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269

- Catalinker:
 - DEICH-740: Manglende opplysninger fra ekstern kilde II
 - DEICH-535: Manglende varsel om duplikat katalogisering
 - DEICH-564: Sjekk på ISBN må kontrollere både ISBN-10 og ISBN-13
 - DEICH-743: Hindre doble og blanke opplysninger etter splitting av verk
- Koha:
 - add behindExpiditedUser to biblio expanded
 - biblio expanded: treat damaged items as anavailable (DEICH-715)
- Patron-client:
 - DEICH-731: Fritekstsøk på isbn uten skilletegn feiler
 - DEICH-737: Klikk på emne fra verksside gir feil søk
 - DEICH-715: Feil status i søket
 - DEICH-734: Vise bare den hovedansvarliges navn bak «Av:» på verksside
 - DEICH-585: Søk prøver å vise deler på utgivelser som ikke har deler
 - DEICH-717: Fjern hermetegn
 - DEICH-733: Søk på samme term med og uten stor forbokstav gir ulike trefflister
 - DEICH-728: Ikke sett på vent når status er "På vei"

270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
## 0.9.0. (2017-03-21)

KOHA: 7933c6de69c171ef9bb394e19c8202a3d5978ec1
GITREF: 477de94d031f67a74c4d072f4335db0253c50aca

- Catalinker:
 - DEICH-659: Forenkling av registereing av deler
 - DEICH-720: Utvidet redigering av autoriteter tar ikke utgangspunkt i valgt autoritet
 - DEICH-572: Knappen "Beskriv utgivelse" oppretter ny utgivelse, også ved redigering av eksisterende
 - DEICH-727: Manglende opplysninger fra ekstern kilde
 - DEICH-722: Verkstype på nytt verk legger seg også på relatert verk
- Koha:
 - DEICH-735: Koha API info om res på vei

284 285
## 0.8.99 (2017-03-15)

286
KOHA: 7933c6de69c171ef9bb394e19c8202a3d5978ec1
287 288 289 290 291
GITREF: ?

- Patron-client:
 - Div fikser og forbedringer i sett hold på vent
 - DEICH-724 Sjanger vises ikke på verkssiden
292
 - fiks flere til avhenting på samme biblionummer
293 294
- Catalinker:
 - DEICH-602 Uforståelig treffliste for verk og utgivelser
295 296
- Koha:
 - Fiks automatic branchtransfer til å inkludere reservasjoner satt på vent
297

298 299 300
## 0.8.9 (2017-03-07)

KOHA: 66b9bc2ca4c9619b71035408a1958572b9d82546
301
GITREF: f7be7f1d3738bf879d3468487dd8185f0b6245fb
302 303

- Koha:
304
 - DEICH-723 Branchtransfer tar ikke hensyn til reservasjoner som er satt på vent
305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
 - Liten NL fiks (ikke en uke uten :-)
 - Sender metrikk (gir oss b.l.a overblikk hva som går treigt)
- Patron-client:
 - DEICH-671 Fiks for sett på vent funksjonalitet
 - DEICH-708 Dato filter for verk, plus layout fiks
 - DEICH-682 Realia skal kun reservers til eie bibliotek
- Services:
 - DEICH-684 Optimalisere indekseringshastighet
- Catalinker:
 - DEICH-678 Feil lenke for redigering av verk
- Infrastruktur
 - DEICH-643 Oppgradert Elsaticsearch fra 2 -> 5
 - Ny Metrikkdatabase

319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341
## 0.8.8 (2017-03-02)

KOHA: 53e98d75963bb5287d02660b7450b064428a4427
GITREF: 88d453b0cfb19276279cc2288d740d9c1075eae2

- Koha:
 - DEICH-650 fjerne begrensninger på barn når alle medier er levert
 - DEICH-639 vise begrensninger automatisk
 - DEICH-676 fiks NL bug
- Patron-client:
 - DEICH-668 visuelle forbedringer
 - DEICH-677 noen lånere får ikke opp min side
 - DEICH-674 filter fag/fiksjon fungerer ikke
 - DEICH-577 verksside viser IKKE LEDIG når det er ledige eksemplarer
 - DEICH-653 filter på utgivelsesår
- Catalinker
 - DEICH-632 splitte verk del II
 - DEICH-459 redigering av blank-node opplysninger
 - DEICH-607 fikse tab-navigering
- Services:
 - DEICH-652 redigering av autoriteter må trigge reindeksering


342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361
## 0.8.7 (2017-0)

- Koha:
 - DEICH-662 Hentenummer på automat er tilbake (igjen!)
 - DEICH-649 Feil feilmeldinger på aldersgrense i søk og på automat
 - DEICH-634 Feil i PIN - koder sendt til NL (for mange tegn i kryptert kode)
- Patron-client:
 - DEICH-395 Manglende informasjon om utgivelser i søket
 - DEICH-658 Utgivelsesår er nå fritekstssøkbart
 - DEICH-645 Feil avdelingskoder på utgivelse
 - DEICH-646 Utgivelser vises ikke etter filtrering på avdeling Skoletjenesten
 - DEICH-648 Relatert verk. Navn på hovedansvarlig vises som "undefined"
 - DEICH-663 Hovedansvarlig vises nå for verk som er emne emne
 - DEICH-665 PIN-kode validering i patron-client for å sikre at kun fire siffer benyttes
- Catalinker:
 - DEICH-102 Koble duplikate autoriteter i Catalinker
 - DEICH-535 Manglende varsel om duplikat katalogisering ved feilformatterte ISBN-nummer Katalogisering
- Other:
 - DEICH-657 Forbedret logging av RFID på skrankemaskiner

362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
## 0.8.6 (2017-02-14)

KOHA: 3ca5d3907a0331caed3df53e0fdd1e21b1498786
GITREF:

- Koha:
 - Add patch 009a-bug17941-canBookBeRenewed (Speed improvements to Koha intra)
 - DEICH-587: NL-sync lastsync timestamp fix
 - DEICH-642: fix automatic branch transfer from automats
- Patron-client:
 - DEICH-446: My Page improvements - renew all loans and user feedback
 - DEICH-595: My Page improvements - reserves suspend can be given an expiry date
 - DEICH-629: display number in work series
 - DEICH-635: Producer should be indexed
- Catalinker:
 - DEICH-622: empty work series
 - DEICH-628: alternative term must be repeatable

380
## 0.8.5 (2017-02-07)
381

382
KOHA: a37d4297001cdfb21202ef2d9d04d63ff6f235f4
383
GITREF: ef176cca95e6703344f0df9b826229a1ccf1c6be
384

385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418
- Koha:
 - Koha upgraded to use 16.11.03 (security release)
 - Add Koha::Util::PureFunctions DEICH-428
  - a Cached Index for stable, idempotent Getter functions that will greatly improve the speed of Koha
 - koha installer stability fixes
 - Koha languages now configurable on startup (INSTALL_LANGUAGES, DEFAULT_LANGUAGE)
 - Disable Norwegian Patron sync by default (NLENABLE)
 - /api/v1/biblios/extended: Added some non-reservable itemtypes (e.g. SETT, )
 - /api/v1/biblios/extended: remove reservability on branchcode hsko
- Patron-client:
 - DEICH-620: fix filtering by branch on work page
 - DEICH-620: audience filter should not hide publications
 - DEICH-621: filter publication by mediatype on work page
 - DEICH-623: hide work-level filters on work page
 - DEICH-526: update generated subject/genre search links
 - DEICH-615: extra info on related works
 - DEICH-605: pre-selected branch on reservations
 - DEICH-222: add query field translations
 - DEICH-631: fix genre.subDivision = genre.specification
 - use norwegian terms for generated query links
 - use Norwegian term for series in query link
 - fix eternal loop on fetch resource errors
- Catalinker:
 - DEICH-101: split works - tidy up use of prefixes in TURTLE response
 - DEICH-566: add workId as searchable field for work
 - search work by workId also on main resource work search
- Services:
 - Add new literary form, exercise book. Add synonyms

## 0.8.4 (2017-01-31)

KOHA: 9b3c401bb0451cca4bb004efd62ef02a778d16a8
GITREF: 676a5f431ad682c968aa7176e2f83f6d2375e8a1

419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431
- Koha:
 - koha messaging-API må bruke meldingskø DEICH-594
 - RFID forbli pålogget DEICH-603
 - RFID bedre pregings-flyt DEICH-604
 - masseendring av eksemplarer må bruke riktig rammeverk DEICH-592
 - Navn på grupper må vises i plukkliste DEICH-593
 - Slå sammen etternavn og fornavn på institusjoner DEICH-399
 - Migrert låners registreringsdato fra bibliofil DEICH-574
- Catalinker:
 - Fikse treighet som skyldes indeksering DEICH-598
 - Oppslag på treffer feil tittel DEICH-599
 - Feil sortering av autoriteter DEICH-570
 - Fiks feil der informasjon fra utgivelsesdel smitter over på hovedverk DEICH-606
432
- Patron-client:
433 434 435 436 437 438 439 440
 - Fjernet fuzzy søk DEICH-610
 - Mange nye søkbare felter DEICH-586
 - Verksserie vises og er søkbar DEICH-559
 - Verksrelasjoner vises DEICH-595
 - Støtte ved nulltreff DEICH-155
 - Endret rekkefølge på filtere DIECH-612


441 442
## 0.8.2 (2017-01-10)

443
KOHA: aa1ff583761d252e8e581fac4bd73fa6693d5a59
444
GITREF: 05cc85d2324e755793e4c597235dcc4a99e48070
445 446 447

- Koha:
 - Oppgradert til mainstream koha release 16.11.01
448 449
 - Ny meråpentfilial Bjerke
 - Nye automatfilialer: Bjerke, Nordtvet, Romsås, Bjørnholt, Smestad
450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462
 - DEICH-520: hindre at automat trigger reserveringer
 - DEICH-565: nye poster er ikke søkbare i koha
 - DEICH-463: slettede poster i catalinker legges i deletedbiblios
 - DEICH-567: kemner: endring av tapt til regning betalt skal ikke trigge innlevering
 - DEICH-516: fiks av samme purremeldinger på både sms/epost/brev
- Catalinker:
 - DEICH-362: søkbar tittel på del av utgivelse
 - DEICH-490: tillat 'Andre' som verkstype
- Patron-client:
 - DEICH-531: sortering av utgivelsesdeler
 - DEICH-537: fuzzy matching i søk, akseptere skrivefeil
 - en rekke UI-fikser for wai/universell utforming

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
463 464 465
## 0.8.1 (2017-01-04) minor update

KOHA: 15345ae973ca75a0d46cbfa8ca8433506458ae15
466
GITREF: 079bfab1b14387eb9b683b4a66d6700bb7fbd215
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
467 468 469 470 471 472 473

- Catalinker:
 - DEICH-533: fix not showing last of publication parts
- Patron-client:
 - DEICH-495: show parts of publication
 - fix handling empty main entry

474 475
## 0.8.0 (2016-12-20)

476
KOHA:  15345ae973ca75a0d46cbfa8ca8433506458ae15
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
477
GITREF: 3d80fe232e2731e97063309b3e763330b1d9dc81
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
478

479 480 481 482 483 484 485 486 487 488
- Koha:
 - DEICH-514 various fixes for NL sync
 - DEICH-512 available item status update
- Catalinker:
 - DEICH-504: New field ISSN
 - DEICH-525: New field ISMN
 - DEICH-456: work main responsibility on parts
- Patron-client:
 - DEICH-512: correcct status on not-for-loan material issued

Petter Goksøyr Åsen's avatar
Petter Goksøyr Åsen committed
489 490 491 492 493 494 495 496 497 498
## 0.7.5 (2016-12-13)

- Koha:
 - Fix for holds bug in SIP checkin DEICH-487
- Patron-client:
 - Forbedre visning av tittelopplysninger DEICH-508
- Catalinker:
 - Fiks mapping av opprinnelsesland fra BS DEICH-507
- Services:
 - Legg til manglende rolleDEICH-517
499

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
500 501 502 503 504 505 506 507 508
## 0.7.2 (2016-12-08) bugfix

- Infrastructure:
 - docker-compose upgrade: (1.9.0) and fixes
- Catalinker:
 - DEICH-90: minor title fixes
 - re-introduce illustratitveMatter field appearance for media tytpe ComicBook, LanguageCourse andE-book lost in merge

## 0.7.1 (2016-12-06) update
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523

KOHA: c759c872b832b5517faee92dc46a2c941dfe174c

- Koha:
 - temporary fix for patron search result, redirect if one hit
- Patron-client:
 - DEICH-447: suspend and resume hold
 - DEICH-337: sorting of loans
- Services:
 - DEICH-506: use constant scoring and decrreasing boost to improve alphabetical list search
- Catalinker:
 - DEICH-497: add partNumer and partTitle to serial mapping
 - DEICH-500: allow duration longer than 24h
 - DEICH-90: authority label templating in a more uniform fashion

524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547
## 0.7.0 (2016-12-06)

KOHA: 3edb4bf7e759c00d98c4ded6392869c3b3814971

- Koha:
 - Oppgradert til mainline versjon: 16.11
  slik at vi er mer i sync med koha community
 - bruk sms proxy ved utsendelse av SMS for bedre feilsøking
 - API expanded items return number of holds
 - fixes in NL sync
 - DEICH-400: automatic limit on patrons with long overdue
- Catalinker:
 - DEICH-425: extend index mapping for work series, corporation (with place), serial (with publisher) and event (with place)
 - DEICH-497: add more fields to Serials and work series
- Patron-client:
 - DEICH-444: show number of holds per publication
 - DEICH-303: Add logged in name to header
 - DEICH-492: Reset default messaging prefs for item_due to none
 - DEICH-498: Fix default mapping of messaging prefs
 - DEICH-501: Standard messaging prefs for new registrations
- Services:
 - Include more media types for illustrative matter


Petter Goksøyr Åsen's avatar
Petter Goksøyr Åsen committed
548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
## 0.6.5 (2016-11-30)

KOHA: 008a33634de04bda2287dd7fc8d89a53c7bc968d

- koha:
 - DEICH-488/DEICH-400: Fiks og forbedring av håndtering av kemnersaker
 - DEICH-431: Sletting av fjerner også fra søkeindeks
- patron-client:
 - DEICH-423: Vis alle emner på verkssiden
 - DEICH-467: Man kan nå endre henteavdeling på reservasjoner
 - DEICH-496: person/orgianisasjonslinker peker til søk (personsiden midl. avviklet)
 - DEICH-225: Fritekstsøk søker også i format og medietype
 - DEICH-303: Navn på innlogget låner synlig
- catalinker:
 - DEICH-470: Import fra BS håndterer nå alle UTF-8 tegn
 - DEICH-472: Fiks feil søkeuttrykk i verkstittel
 - DEICH-485: Fiks feil der flere verdier vises som én
 - DEICH-441: Nytt felt for verk: opprinnelsesland
 - DEICH-481: Registrere verksserie
- services:
 - DEICH-481/DEICH-225: Beskrevet over

Kristoffer Moe's avatar
Kristoffer Moe committed
570
## 0.6.2 (2016-11-24) bugfixes/extras/reverts
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
571

572 573 574 575 576 577 578
KOHA:  2ad15d86c314e0ef882fb9cf1eb9515f98dacf2a

- patron-client:
 - DEICH-173: Make search less strict
 - temporarily disable due to instability:
  - DEICH-445: mypage: add expected date
  - DEICH-467: Add select to change pickup location
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
579 580
- catalinker:
 - DEICH-460_erstatte_ui_blocker_med_spinnere
581 582 583 584
 - DEICH-482 fix prefilling of predefined values
 - DEICH-484: fix unwanted storing of suggested data
- services:
 - DEICH-475: map 025$a as EAN of publication
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
585

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
586 587
## 0.6.0 (2016-11-22)

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
588
GITREF: 0a4f14f4a44b89155de06d5795d8ccaea2e499bf
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604
KOHA:  3df1e1097b2fa4d2eae7766745fc172184d2644c

- catalinker:
 - DEICH-469_manglende_oppdatering_ved_sletting_av_opplysninger
 - DEICH-471_registrerte_opplysninger_vises_ikke_i_skjema
- patron-client:
 - DEICH-466-validering_aarstall_registrering
 - DEICH-274 fix multiple items on profile page
 - DEICH-149: Add components for publication fields
 - DEICH-476: Remove Bjerke from dropdown
 - DEICH-445: mypage: add expected date
 - DEICH-467: Add select to change pickup location
- services:
 - map more 300$b values to media types


605 606
## 0.5.0 (2016-11-16)

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
607
GITREF: f7f4fbd3bcd03236e2e2f325a650a417c8e01b8e
608
KOHA:  3df1e1097b2fa4d2eae7766745fc172184d2644c
609

610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
- koha:
 - add pickupnumber to reserves table, update schema and add pickupnumber trigger
 - boost starman workers
 - replacementprice for Spill
 - rewrite pidgeon service to use tempfiles
 - add itemnumber to reserveslip for correct generation
- sip:
 - fix for missing AO in self checkout machines
 - checkin: Override current location, set to institution ID (excluding API branch)
- patron-client:
 - update patron overview to use new pickupnumber
621
- catalinker:
622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634
 - fix replacing resource DEICH-435
 - when patchcing objects, do not delete empty values DEICH-462
 - add created and modified timestamp to all authorities DEICH-433
 - map 300$a as extent or number of pages depending on mediatype DEICH-427
 - fix composition type search
- services:
 - make publication class number searchable as 'kd' DEICH-161

## 0.4.0 (2016-11-10) Bugfix release

- catalinker:
 - DEICH-430_alternativt_navn_på_flere_autoriteter'

635 636
## 0.3.0 (2016-11-09)

637
GITREF: 5eb52acd085ec5e88c19020a9c49ad44250bda68
638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673
KOHA:  90437fe3ee4e3d5af59182d7f3be477940b484f4

- patron-client:
 - add validator to firstname, add IE11 hack for firstname and lastname
 - Add proper headers for no caching to appropriate get requests
 - Use homebranch instead of holdingbranch
 - attempt at fixing closing filters when scrolling on mobile safari
 - Fix sorting on work page and related tests
 - Remove proptype from metaitem
 - Show titles in preferred languages in the search results
- catalinker:
 - manglende_opplysninger_på_autoriteter' into develop
 - fix showing and patching of authorities connected to other authorities DEICH-425
 - number of pages as multivalue. Main title single value.
 - copy nonEditable when set to first input of blank node input group DEICH-434
 - use correct subject type when extracting fields ti show from search result DEICH-432
 - add pluralised form of dialog message DEICH-389
 - check for existing ISBN/EAN before fetching external data DEICH-389
 -force format ISBN numbers
- services:
 - add endpoint to find projections of resources by simple query
- koha:
 - add framework query param to biblio CRUD
 - Add bug 17561 reserveslip fix
 - add patch to use framework in batch mod items
 - Show 'Preg brikker' button next to RFID status button
 - sync homebranch, not holdingbranch
 - Add csv headers to runreports cronjob
 - Add maxdays to longoverdue cronjob
 - Add apacheconf overrides
 - stability fixes on patron search/edit
 - default search fields
 - Add codedLocationQualifier to labelgenerator response
 - show items.location in holds queue
 - upstream changes:
  https://github.com/Koha-Community/Koha/compare/239b81c1dd0cfa2e5e1f720ba9b8554536a9bc44...674d3875c81af122eb7f925845fe73cc4d817db4
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
674

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
675 676
## 0.2.0 (2016-11-02) First post-release!

677 678
GITREF: 4111a6e4981cb9f074310233cd7aee661dce6b56
KOHA:  b8d166a4c9463aace98c372c55f466a9aea8bcaf
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709

- services:
 - add DEIC framework to records
 - json-ld framing
- patron-client:
 - mediatype filter
 - fiction/nonfiction filter
 - filter branches
 - available status fix
 - target audience fix
 - email login
 - styling
 - publishe rdata
 - item location
 - borrower name fix
 - publication publisher
 - reservation postition
 - reservation date
 - disable IE11 transitions
- catalinker:
 - numerous bugfixes
 - link to patron client work
 - compositiontype
 - follows/followedby/partof
 - work types
- koha:
 - account details mail
 - advance notices cronjob
 - SMS sender
 - send reports in cron

710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728
## 0.1.5 (2016-09-16) Bugfix release

TAG: b31510201995ee07c5edb3fc7a0ff1cb1da8abce
KOHA: 8c3f4d426e6cbac8ef0b89d7be82e2e8e448fea6

- services:
 - better sync to Koha records
 patron-client:
 - validation of all input fields on registration
 - work page keep filter settings
 - styling and responsiveness
 - refactor work page and content
 - validation of translations
- koha:
 - fix hold slip
 - deichman marc framework
 - door access (meråpent) setup
 - print notice send to pidgeon printing service

729 730 731 732 733 734 735 736 737 738
## 0.1.4 (2016-09-16) Bugfix release

TAG: 81c564256c71a44b9db92e3c54ecd211e712624d
KOHA: 41274c52ef38821de6740a61baf3c68a1155855f

- koha:
 - fix included rfid javascript on checkin and checkout
- catalinker:
 - handle all media types and work types

739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765
## 0.1.3 (2016-09-15)

TAG: 4887b74abce1bc99f5d46f857c5038f1fb66dfa1
KOHA: f4185d1853c5969d4c71bfee2c583eb1bc658005

- koha:
 - patch SIP server to add pickup number to holds
 - add bug 14695: multi item reserve in admin
 - rfid-patch to print pickup slip when local hold found
 - messaging API: send email on registration
- patron-client:
 - Add info to publications on work page
 - style and interaction fixes for impaired
 - fixes for mobile view
 - mobile menu
 - work page layout
- services:
 - indexing optimatlizations
 - static base uri: data.deichman.no
 - many new mappings to marc in Koha
 - language and mediatype
- catalinker:
 - add part number to publication part
 - pattern check for ISBN and EAN search
- rfidhub:
 - stability patches

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
766 767
## 0.1.2 (2016-09-07)

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
768
TAG: 164c30a142dc13793fe469e82a817fa206abe70e
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787

- koha:
 - added messaging route
 - RFIDhub patch for HOLD_SLIP
 - mask ssn number in Koha admin
- patron-client:
 - welcoming email to self registered user
- catalinker:
 - add mediatype audible
 - fix subjects from external resources
 - add Event entity
- services:
 - map literaryFrom fiction/nonfiction to MARC 008
 - map language iso codes to MARC 041
 - map corporation main entry to MARC 110
 - map workType to MARC 336
 - map mediaType to MARC 337
 - map format to MARC 338
 - map work/publication adaptations to MARC 385
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
788
 - map subject to MARC 650 (was: 690)
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
789 790 791 792
 - map literary form (that is not fiction/nonfiction) to MARC field 655
- fuseki
 - use official docker hub image

793 794
## 0.1.1 (2016-08-31)

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
795
TAG: 3482e74f4eba2b87830cb592c9b4af0cc6f16912
796 797 798 799 800 801 802 803

- koha:
 - update to LinkMobility SMS provider
 - Add Bug 16942 - Confirm hold results in ugly error to fix HOLD_SLIP
- patron-client:
 - work page sorting
 - self registration age limit 15 years

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859
## 0.1.0 (2016-08-30)

TAG: 35179d801a7d786ccd5627bdf8b5a0d5a768393e

- koha:
 - Moreopen door access feature in Koha
 - age restriction
- services:
 - updated mappings for audience, format, literary form, contribution roles, and more

## 0.0.5 (2016-08-23)

TAG: c9a17446c1b215d3e09d653c21f2a503a64716ea

- patron-client:
 - Self registration categories for juvenile and adult
 - terms and conditions
- RFIDhub fixes

## 0.0.5 (2016-08-18)

TAG: 4a1c217b7a9479c1727d130534119093cd97568d

- patron-client:
 - standard messaging preferences

## 0.0.4 (2016-08-13)

TAG: 1b61cb97a157f6eac49c2734573da5f722150352

- migration:
 - set wants digest for all patrons
- services
 - add instrument, composition type, relation to other works, duration, dewey, musical key
- patron-client:
 - validation on self registration

## 0.0.3 (2016-08-10)

TAG: 13e5e22f08eb5c18c752e51f04ebbf293468b999

- patron-client:
 - render alt text for cover images
 - style adjustments

## 0.0.2 (2016-08-08)

TAG: 8151825267164b9bd17fe2d9d4179b6d78646f48

- Koha:
 - update for official Plack integration
 - supervisor daemon for better control of koha services
 - SIP2 patches for checkin a not checked out item

## 0.0.1 (1970-01-01)

860
- Everything else