CHANGELOG.md 28.4 KB
Newer Older
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
1
2
3
4
5
6
# Changelog

Library Extended (ls.ext) Release changelog.
Tags refer to built and pushed docker images.

To reproduce the state of the release, set GITREF to the chosen TAG in `docker-compose.env`.
7
8
9
Add configuration overrides to variables in `.env`:

Then setup environment with docker compose, sourcing the GITREF and KOHA_IMAGE_TAG:
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
10

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
11
`source docker-compose.env && docker-compose -f common.env -f prod.env up -d`
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
12
13

# Releases
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
## 2017.46

KOHA: 5714b4763cfa6b5639bccbe5a7cad062f3edf5e7
GITREF: TODO

- Koha
 - DEICH-826 Oppgradere koha til 17.05
 - DEICH-834 rydde bort automatavdelinger i Koha
- Patron-client
 - DEICH-825 Viser nulltreffsinfo i det søket lastes
 - DEICH-818 Tilgjengelighetsfilter tar ikke hensyn til statuser
 - DEICH-536 Søk på termer med skråstrek feiler
 - DEICH-793 Forklarende tilføyelse på bidragsyter ikke synlig og søkbar
- Catalinker
 - DEICH-712 Feil treffliste for sted
 - DEICH-640 Feil ved oppslag med forslag som inneholder parentes
 - DEICH-711 Tastaturnavigering. Tab hopper over felt
 - DEICH-836 Oppslag i registre - Visning. Manglende opplysninger
- Annet
 - DEICH-841 Opplegg for å kjøre periodiske jobber
 - DEICH-830 Innhente "krydder" fra eksterne kilder Bokbasen
 - DEICH-730 Slette utgivelser uten eksemplarer

38
## 2017.45
39

40
KOHA: 40aecbcf9e419f8feb8fc8071b648ebf957af7bb
41
42
GITREF: TODO

43
44
45
46
47
48
49
50
- Koha:
 - DEICH-795: Plugin for closing branches and handling item and reservations
 - DEICH-794, DEICH-822: Closing Stovner
 - DEICH-791: shelf cleaner report
 - DEICH-824: Plugin for School Overdue Reports
 - DEICH-822: Update timestamp when checking in book with SIP
 - DEICH-823: Add Cronjob for updating item ccodes
 - DEICH-758: Activate update of borrower last seen
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
- Patron-client:
 - DEICH-804: Verk som emne mangler opplysninger
 - DEICH-805: Klikk på verk som emne gir feil søk
 - DEICH-820: Vis aldersgrense
- Catalinker:
 - DEICH-707: Oppslag i autoritetsregister bommer
 - DEICH-706: Oppslag i registre - Sortering
 - DEICH-705: Oppslag i registre - Visning
 - DEICH-709: Oppslag i registre - Oppslag i alle opplysninger
 - DEICH-468: Sortering av korporasjonsregister må ta hensyn til underavdeling (2d)
- Annet
 - DEICH-797 - Bedre logging av mysql

64
65
66
67
68
69
70
## 2017.44

KOHA: 722ef07b638ca04731b20f934c09578d1c72219b (uforandret)
GITREF: 32fc3ddb662223798274c80e341f7ce223dd6af9

- was never released

71
72
## 2017.43

73
KOHA: 722ef07b638ca04731b20f934c09578d1c72219b
74
GITREF: 9e0d45352ebc09febf2e20185f69b4db30ccab49
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

- Koha
 - DEICH-767 Fiks på kvittering på skole
 - DEICH-816 Skjul eksemplarer med status forlengst forfalt
 - DEICH-768 Automater: bare første hentenummer vises hvis flere eks samme tittel
 - DEICH-814 Koha API for lånerhistorikk
- Patron-client:
 - DEICH-802 Filter ikke lukket på mobil.
 - DEICH-811 Listevisning av trefflisten
- Catalinker:
 - DEICH-710 Oppslag i registre - Vise tilknyttede ressurser
86
87
88
 - DEICH-799 Bytte rekkefølge på felt for delnummer og deltittel ved oppretting av nytt verk
 - DEICH-739 Oppslag etterverk med utropstegn i tittel feiler
 - DEICH-815 Kobling av verk feiler
89

90
91
92
## 2017.42

KOHA: 8e004ac2a27725b3a79305afb4700721a5e00cf8
93
GITREF: ad860515c5ba68c8d5c490840291263e7d380bbe
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

- Koha
 - DEICH-785: read-only mysql replisering
 - DEICH-794, DEICH-795: Nytt plugin for stenging av filialer
 - DEICH-796: Rewrite biblio expanded endpoint to use hand-crafted SQL
 - DEICH-791: Rapport til Wanda hyllerydder
- Patron-client:
 - DEICH-445: Antatt ventetid på mine sider
 - DEICH-755: Sortering av lån feil visning i nettlesere
 - DECIH-794: skjul avdelinger med merknader i API (branchnotes)
 - nye ikoner
- Catalinker:
 - DECIH-609: oppslag på ugyldige ean hos bs

108
109
110
## 2017.41

KOHA: deaa4b9b8bf17e719c31c516e12f08d30d038907
111
GITREF: d8c49052fa9e79aa02d8d4aaa1b22ae5e5e9ec9e
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

- Koha
 - add Koha template plugin for kemnersaker
 - activate update_issues cronjob for popularity stats
 - DEICH-771: Vis bøker som er knyttet til kemnersak
- Patron-client:
 - DEICH-755: Sortering av lån etter dato
 - DEICH-788: Beholde filtre ved nytt søk
 - DEICH-729: Vis status i ekesmplartabell dersom det ikke finnes eksemplarer
- Catalinker:
 - DEICH-576: Hindre tomme blanke noder
 - DEICH-614: Mangelfull visning av tittelopplysninger

125
126
127
## 2017.40

KOHA: aa0a81d20eaff4dd143f310ad4fb7a9f1c216bf5
128
GITREF: 25bf63b5a2b3590abab4a57dd9e871f085e642c7
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

- Koha
 - Update koha build to 16.11.07:
  local - rework SIP2 automat transfer
  Bug 18429 - Receiving an item should update the datelastseen
  Bug 18335 - Check in: Make patron info in hold messages obey syspref AddressFormat
  Bug 12021 - SIP2 checkin should alert on transfer and use CT for return branch
  Bug 18439 - Resend button for notices being hidden by CSS and never unhidden
  Bug 18001 - LocalHoldsPriority can cause multiple holds queue lines for same hold request
  Bug 18372 - transits are not created at check in despite user responsing Yes to the prompt
  Bug 17821 - due date in intranet search results should use TT date plugin
  Bug 17309 - Renewing and HomeOrHoldingBranch syspref
  Bug 18329 - Batch record deletion broken
  Bug 18266: Fix internal error when paying fine for lost item without.. item
  Bug 18242: 16.11.x adaptation - Old::Checkouts vs OldIssues
  Bug 17346: Make checkin column hidable
  Bug 12972 - Transfer slip and transfer message (blue box) can conflict
  Bug 17758 - SIP checkin does not handle holds correctly
  Bug 17995 - HOLDPLACED notice should have access to the reserves table
  Bug 18058: Allow borrower_message_preferences to be truncated
 - DEICH-769: Branchtransfers har blitt liggende i transfer fra automat til avd
- Services:
 - DEICH-782: Identifisere DFB-poster
- Patron-client:
 - DEICH-755: Sortering av lån etter dato
 - DEICH-786: Fjern bestill-knapp på periodika
- Catalinker:
 - DEICH-789: Bytt rekkefølge på partNumber og partTitle
 - DEICH-578: Åpne redigering av autoriteter i treffliste

159
160
161
## 2017.39

KOHA: 3e191782ac52e7041730d54b786ccce4c4123c04
162
GITREF: 08227eaaaaeefb433aaee909afd8a379b9a4f555
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

- Koha
 - DEICH-112: Lagt til ekstra felt i REST biblio for tilgjengelighet
 - DEICH-777: Lagt til Koha plugin for purring av klasselånere
- Services:
 - DEICH-685: Splitte verk del III
- Patron-client:
 - DEICH-772: Hele tittelen på mine sider
 - DEICH-781: Fiks på 'hvor finnes denne'
 - DEICH-784: Justering av relevans
 - DEICH-445: Antatt ventetid på mine sider
- Catalinker:
 - DEICH-721: Hente flere opplysninger fra Biblioteksentralen
 - DEICH-763: Verkstype mangler i skjema
 - DEICH-511: Nytt felt på utgivelse - alternativ tittel
- Annet:
 - DEICH-112: koha_indexer - komponent som henter sirkulasjonsdata fra Koha for indeksering

181
182
183
## 2017.38

KOHA: b5bf35b150b04ec084ea8f61a0888ac3dbecccfc
184
GITREF: df6ba57130a9149e4a2a01cb587739ffce50ade7
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

- Koha:
 - DEICH-778: opgradert fra 16.11.04 til 16.06.11
- Catalinker:
 - DEICH-773: engelsk versjon av catalinker
- Patron-client:
 - DEICH-754: Sjekk mot og utfylling av sms/e-post ved endringen av inntsillinger på min side
 - DEICH-779: Safari - resultatlisten faller under filtre
 - DEICH-766: bufikser/forbedringer for "Hvor finnes denne?"

195
## 2017.37
Petter Goksøyr Åsen's avatar
Petter Goksøyr Åsen committed
196
197

KOHA: 240ac269571360b3d61e50be80c9f58a9cdd35ee (uforandret)
198
GITREF: d43935f65baf513ba9f2115b54cc54c05312e42e
Petter Goksøyr Åsen's avatar
Petter Goksøyr Åsen committed
199

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
- Services:
 - DEICH-752: write all title parts to MARC 245a
- Catalinker:
 - DEICH-752: refuse to delete work with incoming relations
 - DEICH-762: make catalinker wider, adjust width of additonal entries frame
 - DEICH-765: remove unwanted worktype label
 - DEICH-503: old stale contributions when changing work
 - DEICH-644: refuse to delete work with incoming relations
 - DEICH-719: when deleting resources also remove triples referring to deleted resource
- Patron-client:
 - DEICH-741: Handle multiple work series
 - DEICH-756: url to self register
 - DEICH-750: boost score of certain languages


## 2017.36

KOHA: 240ac269571360b3d61e50be80c9f58a9cdd35ee (uforandret)
GITREF: efe3f9b7d6dfd9cf54933c0fef6e3f43887cb76e

Petter Goksøyr Åsen's avatar
Petter Goksøyr Åsen committed
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
- Services:
 - DEICH-667: Sirkulasjon i services
- Catalinker:
 - DEICH-100: Koble duplikate verk
- Patron-client:
 - DEICH-713: Feil medietype på mine sider
 - DEICH-669: Lenker på mine sider
 - DEICH-654: Styling + Filter på filial + medietype visning på resultatliste
 - DEICH-749: Relevans: nyeste utgivelser først
- Annet
 - DEICH-748: Relevans: testområde

232
233
## 2017.35

234
KOHA: 240ac269571360b3d61e50be80c9f58a9cdd35ee
235
GITREF: cc01beb6b3420576083d74d642d5a111c1a313d1
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

- Catalinker:
 - DEICH-740: Manglende opplysninger fra ekstern kilde II
 - DEICH-535: Manglende varsel om duplikat katalogisering
 - DEICH-564: Sjekk på ISBN må kontrollere både ISBN-10 og ISBN-13
 - DEICH-743: Hindre doble og blanke opplysninger etter splitting av verk
- Koha:
 - add behindExpiditedUser to biblio expanded
 - biblio expanded: treat damaged items as anavailable (DEICH-715)
- Patron-client:
 - DEICH-731: Fritekstsøk på isbn uten skilletegn feiler
 - DEICH-737: Klikk på emne fra verksside gir feil søk
 - DEICH-715: Feil status i søket
 - DEICH-734: Vise bare den hovedansvarliges navn bak «Av:» på verksside
 - DEICH-585: Søk prøver å vise deler på utgivelser som ikke har deler
 - DEICH-717: Fjern hermetegn
 - DEICH-733: Søk på samme term med og uten stor forbokstav gir ulike trefflister
 - DEICH-728: Ikke sett på vent når status er "På vei"

255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
## 0.9.0. (2017-03-21)

KOHA: 7933c6de69c171ef9bb394e19c8202a3d5978ec1
GITREF: 477de94d031f67a74c4d072f4335db0253c50aca

- Catalinker:
 - DEICH-659: Forenkling av registereing av deler
 - DEICH-720: Utvidet redigering av autoriteter tar ikke utgangspunkt i valgt autoritet
 - DEICH-572: Knappen "Beskriv utgivelse" oppretter ny utgivelse, også ved redigering av eksisterende
 - DEICH-727: Manglende opplysninger fra ekstern kilde
 - DEICH-722: Verkstype på nytt verk legger seg også på relatert verk
- Koha:
 - DEICH-735: Koha API info om res på vei

269
270
## 0.8.99 (2017-03-15)

271
KOHA: 7933c6de69c171ef9bb394e19c8202a3d5978ec1
272
273
274
275
276
GITREF: ?

- Patron-client:
 - Div fikser og forbedringer i sett hold på vent
 - DEICH-724 Sjanger vises ikke på verkssiden
277
 - fiks flere til avhenting på samme biblionummer
278
279
- Catalinker:
 - DEICH-602 Uforståelig treffliste for verk og utgivelser
280
281
- Koha:
 - Fiks automatic branchtransfer til å inkludere reservasjoner satt på vent
282

283
284
285
## 0.8.9 (2017-03-07)

KOHA: 66b9bc2ca4c9619b71035408a1958572b9d82546
286
GITREF: f7be7f1d3738bf879d3468487dd8185f0b6245fb
287
288

- Koha:
289
 - DEICH-723 Branchtransfer tar ikke hensyn til reservasjoner som er satt på vent
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
 - Liten NL fiks (ikke en uke uten :-)
 - Sender metrikk (gir oss b.l.a overblikk hva som går treigt)
- Patron-client:
 - DEICH-671 Fiks for sett på vent funksjonalitet
 - DEICH-708 Dato filter for verk, plus layout fiks
 - DEICH-682 Realia skal kun reservers til eie bibliotek
- Services:
 - DEICH-684 Optimalisere indekseringshastighet
- Catalinker:
 - DEICH-678 Feil lenke for redigering av verk
- Infrastruktur
 - DEICH-643 Oppgradert Elsaticsearch fra 2 -> 5
 - Ny Metrikkdatabase

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
## 0.8.8 (2017-03-02)

KOHA: 53e98d75963bb5287d02660b7450b064428a4427
GITREF: 88d453b0cfb19276279cc2288d740d9c1075eae2

- Koha:
 - DEICH-650 fjerne begrensninger på barn når alle medier er levert
 - DEICH-639 vise begrensninger automatisk
 - DEICH-676 fiks NL bug
- Patron-client:
 - DEICH-668 visuelle forbedringer
 - DEICH-677 noen lånere får ikke opp min side
 - DEICH-674 filter fag/fiksjon fungerer ikke
 - DEICH-577 verksside viser IKKE LEDIG når det er ledige eksemplarer
 - DEICH-653 filter på utgivelsesår
- Catalinker
 - DEICH-632 splitte verk del II
 - DEICH-459 redigering av blank-node opplysninger
 - DEICH-607 fikse tab-navigering
- Services:
 - DEICH-652 redigering av autoriteter må trigge reindeksering


327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
## 0.8.7 (2017-0)

- Koha:
 - DEICH-662 Hentenummer på automat er tilbake (igjen!)
 - DEICH-649 Feil feilmeldinger på aldersgrense i søk og på automat
 - DEICH-634 Feil i PIN - koder sendt til NL (for mange tegn i kryptert kode)
- Patron-client:
 - DEICH-395 Manglende informasjon om utgivelser i søket
 - DEICH-658 Utgivelsesår er nå fritekstssøkbart
 - DEICH-645 Feil avdelingskoder på utgivelse
 - DEICH-646 Utgivelser vises ikke etter filtrering på avdeling Skoletjenesten
 - DEICH-648 Relatert verk. Navn på hovedansvarlig vises som "undefined"
 - DEICH-663 Hovedansvarlig vises nå for verk som er emne emne
 - DEICH-665 PIN-kode validering i patron-client for å sikre at kun fire siffer benyttes
- Catalinker:
 - DEICH-102 Koble duplikate autoriteter i Catalinker
 - DEICH-535 Manglende varsel om duplikat katalogisering ved feilformatterte ISBN-nummer Katalogisering
- Other:
 - DEICH-657 Forbedret logging av RFID på skrankemaskiner

347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
## 0.8.6 (2017-02-14)

KOHA: 3ca5d3907a0331caed3df53e0fdd1e21b1498786
GITREF:

- Koha:
 - Add patch 009a-bug17941-canBookBeRenewed (Speed improvements to Koha intra)
 - DEICH-587: NL-sync lastsync timestamp fix
 - DEICH-642: fix automatic branch transfer from automats
- Patron-client:
 - DEICH-446: My Page improvements - renew all loans and user feedback
 - DEICH-595: My Page improvements - reserves suspend can be given an expiry date
 - DEICH-629: display number in work series
 - DEICH-635: Producer should be indexed
- Catalinker:
 - DEICH-622: empty work series
 - DEICH-628: alternative term must be repeatable

365
## 0.8.5 (2017-02-07)
366

367
KOHA: a37d4297001cdfb21202ef2d9d04d63ff6f235f4
368
GITREF: ef176cca95e6703344f0df9b826229a1ccf1c6be
369

370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
- Koha:
 - Koha upgraded to use 16.11.03 (security release)
 - Add Koha::Util::PureFunctions DEICH-428
  - a Cached Index for stable, idempotent Getter functions that will greatly improve the speed of Koha
 - koha installer stability fixes
 - Koha languages now configurable on startup (INSTALL_LANGUAGES, DEFAULT_LANGUAGE)
 - Disable Norwegian Patron sync by default (NLENABLE)
 - /api/v1/biblios/extended: Added some non-reservable itemtypes (e.g. SETT, )
 - /api/v1/biblios/extended: remove reservability on branchcode hsko
- Patron-client:
 - DEICH-620: fix filtering by branch on work page
 - DEICH-620: audience filter should not hide publications
 - DEICH-621: filter publication by mediatype on work page
 - DEICH-623: hide work-level filters on work page
 - DEICH-526: update generated subject/genre search links
 - DEICH-615: extra info on related works
 - DEICH-605: pre-selected branch on reservations
 - DEICH-222: add query field translations
 - DEICH-631: fix genre.subDivision = genre.specification
 - use norwegian terms for generated query links
 - use Norwegian term for series in query link
 - fix eternal loop on fetch resource errors
- Catalinker:
 - DEICH-101: split works - tidy up use of prefixes in TURTLE response
 - DEICH-566: add workId as searchable field for work
 - search work by workId also on main resource work search
- Services:
 - Add new literary form, exercise book. Add synonyms

## 0.8.4 (2017-01-31)

KOHA: 9b3c401bb0451cca4bb004efd62ef02a778d16a8
GITREF: 676a5f431ad682c968aa7176e2f83f6d2375e8a1

404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
- Koha:
 - koha messaging-API må bruke meldingskø DEICH-594
 - RFID forbli pålogget DEICH-603
 - RFID bedre pregings-flyt DEICH-604
 - masseendring av eksemplarer må bruke riktig rammeverk DEICH-592
 - Navn på grupper må vises i plukkliste DEICH-593
 - Slå sammen etternavn og fornavn på institusjoner DEICH-399
 - Migrert låners registreringsdato fra bibliofil DEICH-574
- Catalinker:
 - Fikse treighet som skyldes indeksering DEICH-598
 - Oppslag på treffer feil tittel DEICH-599
 - Feil sortering av autoriteter DEICH-570
 - Fiks feil der informasjon fra utgivelsesdel smitter over på hovedverk DEICH-606
417
- Patron-client:
418
419
420
421
422
423
424
425
 - Fjernet fuzzy søk DEICH-610
 - Mange nye søkbare felter DEICH-586
 - Verksserie vises og er søkbar DEICH-559
 - Verksrelasjoner vises DEICH-595
 - Støtte ved nulltreff DEICH-155
 - Endret rekkefølge på filtere DIECH-612


426
427
## 0.8.2 (2017-01-10)

428
KOHA: aa1ff583761d252e8e581fac4bd73fa6693d5a59
429
GITREF: 05cc85d2324e755793e4c597235dcc4a99e48070
430
431
432

- Koha:
 - Oppgradert til mainstream koha release 16.11.01
433
434
 - Ny meråpentfilial Bjerke
 - Nye automatfilialer: Bjerke, Nordtvet, Romsås, Bjørnholt, Smestad
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
 - DEICH-520: hindre at automat trigger reserveringer
 - DEICH-565: nye poster er ikke søkbare i koha
 - DEICH-463: slettede poster i catalinker legges i deletedbiblios
 - DEICH-567: kemner: endring av tapt til regning betalt skal ikke trigge innlevering
 - DEICH-516: fiks av samme purremeldinger på både sms/epost/brev
- Catalinker:
 - DEICH-362: søkbar tittel på del av utgivelse
 - DEICH-490: tillat 'Andre' som verkstype
- Patron-client:
 - DEICH-531: sortering av utgivelsesdeler
 - DEICH-537: fuzzy matching i søk, akseptere skrivefeil
 - en rekke UI-fikser for wai/universell utforming

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
448
449
450
## 0.8.1 (2017-01-04) minor update

KOHA: 15345ae973ca75a0d46cbfa8ca8433506458ae15
451
GITREF: 079bfab1b14387eb9b683b4a66d6700bb7fbd215
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
452
453
454
455
456
457
458

- Catalinker:
 - DEICH-533: fix not showing last of publication parts
- Patron-client:
 - DEICH-495: show parts of publication
 - fix handling empty main entry

459
460
## 0.8.0 (2016-12-20)

461
KOHA:  15345ae973ca75a0d46cbfa8ca8433506458ae15
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
462
GITREF: 3d80fe232e2731e97063309b3e763330b1d9dc81
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
463

464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
- Koha:
 - DEICH-514 various fixes for NL sync
 - DEICH-512 available item status update
- Catalinker:
 - DEICH-504: New field ISSN
 - DEICH-525: New field ISMN
 - DEICH-456: work main responsibility on parts
- Patron-client:
 - DEICH-512: correcct status on not-for-loan material issued

Petter Goksøyr Åsen's avatar
Petter Goksøyr Åsen committed
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
## 0.7.5 (2016-12-13)

- Koha:
 - Fix for holds bug in SIP checkin DEICH-487
- Patron-client:
 - Forbedre visning av tittelopplysninger DEICH-508
- Catalinker:
 - Fiks mapping av opprinnelsesland fra BS DEICH-507
- Services:
 - Legg til manglende rolleDEICH-517
484

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
485
486
487
488
489
490
491
492
493
## 0.7.2 (2016-12-08) bugfix

- Infrastructure:
 - docker-compose upgrade: (1.9.0) and fixes
- Catalinker:
 - DEICH-90: minor title fixes
 - re-introduce illustratitveMatter field appearance for media tytpe ComicBook, LanguageCourse andE-book lost in merge

## 0.7.1 (2016-12-06) update
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508

KOHA: c759c872b832b5517faee92dc46a2c941dfe174c

- Koha:
 - temporary fix for patron search result, redirect if one hit
- Patron-client:
 - DEICH-447: suspend and resume hold
 - DEICH-337: sorting of loans
- Services:
 - DEICH-506: use constant scoring and decrreasing boost to improve alphabetical list search
- Catalinker:
 - DEICH-497: add partNumer and partTitle to serial mapping
 - DEICH-500: allow duration longer than 24h
 - DEICH-90: authority label templating in a more uniform fashion

509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
## 0.7.0 (2016-12-06)

KOHA: 3edb4bf7e759c00d98c4ded6392869c3b3814971

- Koha:
 - Oppgradert til mainline versjon: 16.11
  slik at vi er mer i sync med koha community
 - bruk sms proxy ved utsendelse av SMS for bedre feilsøking
 - API expanded items return number of holds
 - fixes in NL sync
 - DEICH-400: automatic limit on patrons with long overdue
- Catalinker:
 - DEICH-425: extend index mapping for work series, corporation (with place), serial (with publisher) and event (with place)
 - DEICH-497: add more fields to Serials and work series
- Patron-client:
 - DEICH-444: show number of holds per publication
 - DEICH-303: Add logged in name to header
 - DEICH-492: Reset default messaging prefs for item_due to none
 - DEICH-498: Fix default mapping of messaging prefs
 - DEICH-501: Standard messaging prefs for new registrations
- Services:
 - Include more media types for illustrative matter


Petter Goksøyr Åsen's avatar
Petter Goksøyr Åsen committed
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
## 0.6.5 (2016-11-30)

KOHA: 008a33634de04bda2287dd7fc8d89a53c7bc968d

- koha:
 - DEICH-488/DEICH-400: Fiks og forbedring av håndtering av kemnersaker
 - DEICH-431: Sletting av fjerner også fra søkeindeks
- patron-client:
 - DEICH-423: Vis alle emner på verkssiden
 - DEICH-467: Man kan nå endre henteavdeling på reservasjoner
 - DEICH-496: person/orgianisasjonslinker peker til søk (personsiden midl. avviklet)
 - DEICH-225: Fritekstsøk søker også i format og medietype
 - DEICH-303: Navn på innlogget låner synlig
- catalinker:
 - DEICH-470: Import fra BS håndterer nå alle UTF-8 tegn
 - DEICH-472: Fiks feil søkeuttrykk i verkstittel
 - DEICH-485: Fiks feil der flere verdier vises som én
 - DEICH-441: Nytt felt for verk: opprinnelsesland
 - DEICH-481: Registrere verksserie
- services:
 - DEICH-481/DEICH-225: Beskrevet over

Kristoffer Moe's avatar
Kristoffer Moe committed
555
## 0.6.2 (2016-11-24) bugfixes/extras/reverts
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
556

557
558
559
560
561
562
563
KOHA:  2ad15d86c314e0ef882fb9cf1eb9515f98dacf2a

- patron-client:
 - DEICH-173: Make search less strict
 - temporarily disable due to instability:
  - DEICH-445: mypage: add expected date
  - DEICH-467: Add select to change pickup location
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
564
565
- catalinker:
 - DEICH-460_erstatte_ui_blocker_med_spinnere
566
567
568
569
 - DEICH-482 fix prefilling of predefined values
 - DEICH-484: fix unwanted storing of suggested data
- services:
 - DEICH-475: map 025$a as EAN of publication
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
570

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
571
572
## 0.6.0 (2016-11-22)

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
573
GITREF: 0a4f14f4a44b89155de06d5795d8ccaea2e499bf
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
KOHA:  3df1e1097b2fa4d2eae7766745fc172184d2644c

- catalinker:
 - DEICH-469_manglende_oppdatering_ved_sletting_av_opplysninger
 - DEICH-471_registrerte_opplysninger_vises_ikke_i_skjema
- patron-client:
 - DEICH-466-validering_aarstall_registrering
 - DEICH-274 fix multiple items on profile page
 - DEICH-149: Add components for publication fields
 - DEICH-476: Remove Bjerke from dropdown
 - DEICH-445: mypage: add expected date
 - DEICH-467: Add select to change pickup location
- services:
 - map more 300$b values to media types


590
591
## 0.5.0 (2016-11-16)

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
592
GITREF: f7f4fbd3bcd03236e2e2f325a650a417c8e01b8e
593
KOHA:  3df1e1097b2fa4d2eae7766745fc172184d2644c
594

595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
- koha:
 - add pickupnumber to reserves table, update schema and add pickupnumber trigger
 - boost starman workers
 - replacementprice for Spill
 - rewrite pidgeon service to use tempfiles
 - add itemnumber to reserveslip for correct generation
- sip:
 - fix for missing AO in self checkout machines
 - checkin: Override current location, set to institution ID (excluding API branch)
- patron-client:
 - update patron overview to use new pickupnumber
606
- catalinker:
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
 - fix replacing resource DEICH-435
 - when patchcing objects, do not delete empty values DEICH-462
 - add created and modified timestamp to all authorities DEICH-433
 - map 300$a as extent or number of pages depending on mediatype DEICH-427
 - fix composition type search
- services:
 - make publication class number searchable as 'kd' DEICH-161

## 0.4.0 (2016-11-10) Bugfix release

- catalinker:
 - DEICH-430_alternativt_navn_på_flere_autoriteter'

620
621
## 0.3.0 (2016-11-09)

622
GITREF: 5eb52acd085ec5e88c19020a9c49ad44250bda68
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
KOHA:  90437fe3ee4e3d5af59182d7f3be477940b484f4

- patron-client:
 - add validator to firstname, add IE11 hack for firstname and lastname
 - Add proper headers for no caching to appropriate get requests
 - Use homebranch instead of holdingbranch
 - attempt at fixing closing filters when scrolling on mobile safari
 - Fix sorting on work page and related tests
 - Remove proptype from metaitem
 - Show titles in preferred languages in the search results
- catalinker:
 - manglende_opplysninger_på_autoriteter' into develop
 - fix showing and patching of authorities connected to other authorities DEICH-425
 - number of pages as multivalue. Main title single value.
 - copy nonEditable when set to first input of blank node input group DEICH-434
 - use correct subject type when extracting fields ti show from search result DEICH-432
 - add pluralised form of dialog message DEICH-389
 - check for existing ISBN/EAN before fetching external data DEICH-389
 -force format ISBN numbers
- services:
 - add endpoint to find projections of resources by simple query
- koha:
 - add framework query param to biblio CRUD
 - Add bug 17561 reserveslip fix
 - add patch to use framework in batch mod items
 - Show 'Preg brikker' button next to RFID status button
 - sync homebranch, not holdingbranch
 - Add csv headers to runreports cronjob
 - Add maxdays to longoverdue cronjob
 - Add apacheconf overrides
 - stability fixes on patron search/edit
 - default search fields
 - Add codedLocationQualifier to labelgenerator response
 - show items.location in holds queue
 - upstream changes:
  https://github.com/Koha-Community/Koha/compare/239b81c1dd0cfa2e5e1f720ba9b8554536a9bc44...674d3875c81af122eb7f925845fe73cc4d817db4
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
659

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
660
661
## 0.2.0 (2016-11-02) First post-release!

662
663
GITREF: 4111a6e4981cb9f074310233cd7aee661dce6b56
KOHA:  b8d166a4c9463aace98c372c55f466a9aea8bcaf
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694

- services:
 - add DEIC framework to records
 - json-ld framing
- patron-client:
 - mediatype filter
 - fiction/nonfiction filter
 - filter branches
 - available status fix
 - target audience fix
 - email login
 - styling
 - publishe rdata
 - item location
 - borrower name fix
 - publication publisher
 - reservation postition
 - reservation date
 - disable IE11 transitions
- catalinker:
 - numerous bugfixes
 - link to patron client work
 - compositiontype
 - follows/followedby/partof
 - work types
- koha:
 - account details mail
 - advance notices cronjob
 - SMS sender
 - send reports in cron

695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
## 0.1.5 (2016-09-16) Bugfix release

TAG: b31510201995ee07c5edb3fc7a0ff1cb1da8abce
KOHA: 8c3f4d426e6cbac8ef0b89d7be82e2e8e448fea6

- services:
 - better sync to Koha records
 patron-client:
 - validation of all input fields on registration
 - work page keep filter settings
 - styling and responsiveness
 - refactor work page and content
 - validation of translations
- koha:
 - fix hold slip
 - deichman marc framework
 - door access (meråpent) setup
 - print notice send to pidgeon printing service

714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
## 0.1.4 (2016-09-16) Bugfix release

TAG: 81c564256c71a44b9db92e3c54ecd211e712624d
KOHA: 41274c52ef38821de6740a61baf3c68a1155855f

- koha:
 - fix included rfid javascript on checkin and checkout
- catalinker:
 - handle all media types and work types

724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
## 0.1.3 (2016-09-15)

TAG: 4887b74abce1bc99f5d46f857c5038f1fb66dfa1
KOHA: f4185d1853c5969d4c71bfee2c583eb1bc658005

- koha:
 - patch SIP server to add pickup number to holds
 - add bug 14695: multi item reserve in admin
 - rfid-patch to print pickup slip when local hold found
 - messaging API: send email on registration
- patron-client:
 - Add info to publications on work page
 - style and interaction fixes for impaired
 - fixes for mobile view
 - mobile menu
 - work page layout
- services:
 - indexing optimatlizations
 - static base uri: data.deichman.no
 - many new mappings to marc in Koha
 - language and mediatype
- catalinker:
 - add part number to publication part
 - pattern check for ISBN and EAN search
- rfidhub:
 - stability patches

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
751
752
## 0.1.2 (2016-09-07)

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
753
TAG: 164c30a142dc13793fe469e82a817fa206abe70e
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772

- koha:
 - added messaging route
 - RFIDhub patch for HOLD_SLIP
 - mask ssn number in Koha admin
- patron-client:
 - welcoming email to self registered user
- catalinker:
 - add mediatype audible
 - fix subjects from external resources
 - add Event entity
- services:
 - map literaryFrom fiction/nonfiction to MARC 008
 - map language iso codes to MARC 041
 - map corporation main entry to MARC 110
 - map workType to MARC 336
 - map mediaType to MARC 337
 - map format to MARC 338
 - map work/publication adaptations to MARC 385
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
773
 - map subject to MARC 650 (was: 690)
Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
774
775
776
777
 - map literary form (that is not fiction/nonfiction) to MARC field 655
- fuseki
 - use official docker hub image

778
779
## 0.1.1 (2016-08-31)

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
780
TAG: 3482e74f4eba2b87830cb592c9b4af0cc6f16912
781
782
783
784
785
786
787
788

- koha:
 - update to LinkMobility SMS provider
 - Add Bug 16942 - Confirm hold results in ugly error to fix HOLD_SLIP
- patron-client:
 - work page sorting
 - self registration age limit 15 years

Benjamin Rokseth's avatar
Benjamin Rokseth committed
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
## 0.1.0 (2016-08-30)

TAG: 35179d801a7d786ccd5627bdf8b5a0d5a768393e

- koha:
 - Moreopen door access feature in Koha
 - age restriction
- services:
 - updated mappings for audience, format, literary form, contribution roles, and more

## 0.0.5 (2016-08-23)

TAG: c9a17446c1b215d3e09d653c21f2a503a64716ea

- patron-client:
 - Self registration categories for juvenile and adult
 - terms and conditions
- RFIDhub fixes

## 0.0.5 (2016-08-18)

TAG: 4a1c217b7a9479c1727d130534119093cd97568d

- patron-client:
 - standard messaging preferences

## 0.0.4 (2016-08-13)

TAG: 1b61cb97a157f6eac49c2734573da5f722150352

- migration:
 - set wants digest for all patrons
- services
 - add instrument, composition type, relation to other works, duration, dewey, musical key
- patron-client:
 - validation on self registration

## 0.0.3 (2016-08-10)

TAG: 13e5e22f08eb5c18c752e51f04ebbf293468b999

- patron-client:
 - render alt text for cover images
 - style adjustments

## 0.0.2 (2016-08-08)

TAG: 8151825267164b9bd17fe2d9d4179b6d78646f48

- Koha:
 - update for official Plack integration
 - supervisor daemon for better control of koha services
 - SIP2 patches for checkin a not checked out item

## 0.0.1 (1970-01-01)

845
- Everything else