• Benjamin Rokseth's avatar
  Update Changelog for release 2017.39 · 75b98ac8
  Benjamin Rokseth authored
  - Koha
   - DEICH-112: Lagt til ekstra felt i REST biblio for tilgjengelighet
   - DEICH-777: Lagt til Koha plugin for purring av klasselånere
  - Services:
   - DEICH-685: Splitte verk del III
  - Patron-client:
   - DEICH-772: Hele tittelen på mine sider
   - DEICH-781: Fiks på 'hvor finnes denne'
   - DEICH-784: Justering av relevans
   - DEICH-445: Antatt ventetid på mine sider
  - Catalinker:
   - DEICH-721: Hente flere opplysninger fra Biblioteksentralen
   - DEICH-763: Verkstype mangler i skjema
   - DEICH-511: Nytt felt på utgivelse - alternativ tittel
  - Annet:
   - DEICH-112: koha_indexer - komponent som henter sirkulasjonsdata fra Koha for indeksering
  75b98ac8
To find the state of this project's repository at the time of any of these versions, check out the tags.