Skip to content

DEICH-4463: Email verification when changing email

Mattias Lundmark requested to merge deich-4463-email-verification into master

Jeg har pt laget det kun for email, ikke emailalert når det gjelder barnelånere. Hvis dette virker fint kan vi legge det til. Det er jo og sån at det skal lenkes mellom barn og voksen lånere når det er besluttet.

Flow:

  • Låner endrer epost på min side. Denne settes i "email" som vanlig.
  • emailalert er fortsatt gammel epost
  • Det lages en rad i borrower_email_verification med type "email"
  • Hvis man har en rad i borrower_email_verification kan man ikke logge inn med epost
  • Verifikasjonsepost sendes til ny epost med lenke til landingsside med token
  • Når man laster landingsside verifiseres eposten og rad i borrower_email_verification slettes
  • emailalsert settes til ny epost
  • Et voila, man kan logge inn med ny epost.

Jeg laget en jobb som setter tilbake epost til gammel epost hvis man ikke bekrefter innen 24 timer

Merge request reports