Skip to content

DEICH-5059 koha: Add a runner for sending reminders of loans in hold

David Björkheim requested to merge DEICH-5059 into master

DEICH-5059 Legger til job for å sende ut eposter til lånere om at de kan hente sine lån i hentehylla. Basert på tidligere cron-job

Edited by David Björkheim

Merge request reports