Skip to content

Resolve DEICH-5545 "Migrate koha api tests"

Magnus Westergaard requested to merge DEICH-5545-migrate-koha-api-tests into master

I grove trekk det som er gjort:

  • Fått inn koha i stacken som kjører under e2e-testene (inkl. baseline)
  • Migrert tavern-testene fra koha til cypress, fjernet de gamle fra koha. Minst mulig arbeid gjort her, så testene er flyttet 1-1 så langt det har latt seg gjøre og ingen tester er lagt til.
  • Laget bashskript for å lage biblios+items ut fra utgivelser i en virtuosoinstans (inkl. sync), så frikoblet fra e2e som mulig for ev. senere gjenbruk. Skriptet tatt i bruk i deichman.no smoketest, hvor det er lagt til assertions på tilgjengelighet i søket på nettsiden. Skriptet kjører ikke fort (ennå), men det funker :)

Merge request reports