Skip to content

DEICH-5583 Deichman.no setup testing-framework

David Björkheim requested to merge DEICH-5583 into master

Closes DEICH-5583 Oppsett av unittester for deichman.no. Bruker samme stack som ellers. Har valgt at legge testene i context av koden istedenfor å ha en egen testmappe med speilet mappestruktur da jeg synes dette gir mening. Laget en veldig enkel test for å teste oppsettet

Merge request reports