Skip to content

Resolve DEICH-5609

Petter Goksøyr Åsen requested to merge DEICH-5609 into master

Closes DEICH-5609

De to templatene må også oppdateres, til noe slikt (må gås igjennom av terese og/eller kjersti)

INSERT INTO letter (module, code, name, is_html, title, content, message_transport_type) VALUES
('reserves',
'HOLD_INTERESTED',
'Reservering fremdeles aktuell?',
0,
'Title is replaced by HoldIntersted.pm',

"Hei [% data.firstname %],

Det er snart din tur til å låne følgende:
[% FOREACH item IN data.items %]
    Tittel: [% item.title %]
    Antatt ventetid: [% item.estimate %]
    Abestill her: [% env.EXTERNAL_URL_DEICHMAN_NO %]/avbestill-reservering?uuid=[% item.cancel_uuid %]&title=[% item.title_url %]
[% END %]

Hilsen Deichman",
'email');
DELETE FROM letter WHERE code = 'HOLDS_REMINDER' AND message_transport_type IN ('sms','print');
UPDATE letter SET content = 'Hei [% data.firstname %],

"Følgende står fortsatt og venter på deg:
[% FOREACH item IN data.items %]
    [% item.title %]" på hentehylle [% item.pickupnumber %] på [% item.branchname %].
    Avbestill her: [% env.EXTERNAL_URL_DEICHMAN_NO %]/avbestill-reservering/?uuid=[% item.cancel_uuid %]&title=[% item.title_url %]
[% END %]

Fint om du henter eller avbestiller så fort som mulig!

Hilsen Deichman' WHERE code = 'HOLDS_REMINDER';
Edited by Petter Goksøyr Åsen

Merge request reports