Skip to content

DEICH-5590: Tracking related content clicks.

Magnus Westergaard requested to merge DEICH-5590-related-content-tracking into L25A

Har etter samråd med David forsøkt å rydde litt i koden for trackers, og spesielt måten trackers sendes nedover i komponenthierarkiet for å berikes med data på ulike nivåer. Det er fremdeles litt magisk, og kunne trengt en større opprydding om vi har noen gode ideer, men inntil videre sørger endringene for færre dummyfunksjoner i koden og alle binds av nye argumenter til en trackerfunksjon skjer gjennom en utility.

Merge request reports