Skip to content

Resolve DEICH-5544 / Aktørsøk

Petter Goksøyr Åsen requested to merge DEICH-5544 into master

Det gjenstår noen avklaringer, spesielt hva angår tittel på resultatbolkene. Derfor avventer jeg å gjøre noe med getSearchQuerySegments som nå ligger både i SearchResults og AgentSearchResults, men jeg mistenker at den må gjøres en del med. Den vil antagelig også brukes til å parse spørringen, det gjenstår en TODO der i search/index.js:

const agentSearchQuery = searchQuery.replace("aktør:", "") // TODO proper parsing

Edited by Petter Goksøyr Åsen

Merge request reports