Skip to content

DEICH-5719 Deichman.no: Fix support for klasseset

David Björkheim requested to merge DEICH-5719 into master

Legger til queryparameteren som styrer hva vi får av info fra koha https://jira.oslo.kommune.no/browse/DEICH-5719

Merge request reports