Skip to content

DEICH-0000 Limit cpu for some services locally to reduce peak loads

David Björkheim requested to merge fan-saver into master

Hva synes folk om dette? Det var bare noe som jeg testet og det ser ut som det begrenser både samtidig last og lyd fra vifta. Har kjørt med det en time nå

Merge request reports