Skip to content

DEICH-5727 Deichman.no: update selected tab when startTab property is changed

David Björkheim requested to merge DEICH-5727 into master

legger til støtte for endring av fane fra "utsiden" av tabpane komponenten. Fikser denne buggen https://jira.oslo.kommune.no/browse/DEICH-5727

Merge request reports