Skip to content

Resolve DEICH-5452

David Björkheim requested to merge DEICH-5452 into master

Legger til flere skjerm-valg for lambertseter og fikser en feil knyttet til at branch var hardkodet til bjørvika https://jira.oslo.kommune.no/browse/DEICH-5452

Edited by David Björkheim

Merge request reports