Skip to content

DEICH-5732 check for server errors on api/libraries http calls

Petter Goksøyr Åsen requested to merge DEICH-5732 into master

Tilstanden intreffer når virtuoso er utilgjengelig, og kall til /api/libraries og /api/libraries/:id/openinghoursforweek returnerer et objekt istedenfor en array som den forventer, noe ala

{
    timestamp: "2021-03-18T11:14:20Z",
    status: 500,
    error: "Internal Server Error",
    message: "Connect to virtuoso:8890 [virtuoso/172.21.0.10] failed: Connection refused (Connection refused)",
    path: "/api/branches/ff30ba59-a32b-46e5-b47e-a438c0891f2f/openinghoursforweek"
}

Feilhåndteringa i reduxkoden begrensa seg til en .catch på slutten, som vel bare fanger opp nettverksfeil her. La inn en sjekk på om server returnerte en error.

Merge request reports