Skip to content

DEICH-5740: Normalize some more paths, create catch-all for fubiak trash requests.

Magnus Westergaard requested to merge DEICH-5740 into master

Fikser et par småting inntil vi bestemmer oss for om vi trenger metrics på så detaljert nivå som vi har nå. Tar det opp i tekmøtet.

Bør i tillegg (men utenfor scope her) finne en løsning for redirects fra fubiak.no (strippe path eller kanskje rapportere 404 for en del paths før requestene når webappen). Er en del støy og feilende redirects slik det er i dag. Også tekmøtemat.

Merge request reports