Skip to content

Resolve DEICH-5030 "Cronapi"

Benjamin requested to merge DEICH-5030-cronapi into master

Tilsynelatende voldsom commit ;) men fortvil ei, det er "bare" flytting av aktive cronjobber til Deichman::Runner API som skal brukes av Cronicle fire ting:

  • deichman-letters.sql må erstatte noen meldinger for forhåndsvarsel
  • plukklistejobb er endret for å gi bedre feedback
  • indexerjobb -"-
  • noen metoder er duplisert i Runner og kan slettes fra orig. moduler (merket med TODO)

Merge request reports