Skip to content

Resolve "package upgrade"

David Björkheim requested to merge 2021-03-25-package-update into master

Oppdatering av våre avhengigheter som fikser 24 (herunder 3 allvorlige) kjente sikkerhetssvakheter. Her er flere major-releaser som fører til breaking changes. Jeg har fikset de tingene som jeg funnet. Denne er sikkert fint hvis den får litt tid på test før den går ut slik at vi har mulighet å sikkre at vi ikke inført regresjonsfeil

Merge request reports