Skip to content

Async/await istedenfor callbacks der det er mulig

David Björkheim requested to merge DEICH-5784 into DEICH-5742

avhengig av https://gitlab.deichman.no/digibib/deichman/-/merge_requests/226

Skrevet om til å bruke async/await mest mulig + fjernet Lodash

Edited by David Björkheim

Merge request reports