Skip to content

DEICH-5804: Add structured logging and GELF shipping

David Björkheim requested to merge DEICH-5804 into DEICH-5742

For å vise loggene strukurert i Graylog trenger man å legge til en JSON extractor i graylog. Jeg har testet med følgende konfigurasjon

  flatten:
  list_separator: ,
  kv_separator: =
  key_prefix: app_
  key_separator: _
  replace_key_whitespace:
  key_whitespace_replacement: _

Merge request reports