Skip to content

DEICH-4196 Barnelåner: Feil når materiale har forfalt

Benjamin requested to merge DEICH-4196 into master

Closes DEICH-4196

denne krever en db-oppdatering for å rette opp i sirkulasjonsregler. legger den foreløpig her:

UPDATE issuingrules SET chargeperiod=10 WHERE (
     (branchcode = '*' AND categorycode IN('REGBARN','REGVOKSEN','V','B'))
  OR (branchcode = 'btoyen' AND categorycode IN('V','B'))
  OR (branchcode = 'hsko' AND categorycode IN('V','B'))
);```

Merge request reports