Revert DEICH-5845 - remove branchtransfers

Merged Benjamin requested to merge DEICH-5845-revert into master

Denne reverter alle committer som har med "DEICH-5845 fjern branchtransfers" å gjøre. Det har ikke lyktes å komme til kjernen på hvorfor sortering feiler noen ganger mellom Bjørvika og hentehylle. Gitt at systemet skal byttes ut uansett får vi leve med denne og heller fikse problemer hvis de dukker opp

Merge request reports