Skip to content

Resolve DEICH-5328 "Query params bug"

David Björkheim requested to merge DEICH-5328-query_params_bug into master

Closes DEICH-5328

Endret metode for hvordan man bruker url-parametere på aktørsidene. Tidligere var url:en sannheten og appen brukte tilstanden i url for språk og fane. Har snudd på det nå. url:en speiler tilstanden i appen.

Endret til å bruke hooks her ettersom det gir en veldig tydelig måte å behandle slike sideeffekter.

Refaktoriserte også vekk en stor stygg funksjon til fordel for noen små komponenter.

Merge request reports