Skip to content

DEICH-5398: UI improvements concerning publications containing multiple languages and parallel text languages

Magnus Westergaard requested to merge DEICH-5398 into master

En del småendringer for å understøtte funksjonaliteten:

  • Opprydding i typer tabs brukt rundt i koden
  • Mulighet for sortering av språk iht. vekting
  • Mulighet for å ikke de-duplisere søkeresultater fra sibyl
  • Få mocha til å spille med ES2020-kode. Skulle gjerne unngått å innføre flere eksplisitte babel-avhengigheter og .babelrc bare for mocha sin del, men fant ingen andre gode løsninger. Kan vurdere å bruke Jest i stedet (men holder det utenfor denne saken).
Edited by Magnus Westergaard

Merge request reports