Skip to content

DEICH-6027: Add tracking of external URL clicks in editorial pages. Add top...

Magnus Westergaard requested to merge DEICH-6027 into master

OBS! MR laget som draft i påvente av endelig godkjenning fra fagsiden.

Innhold:

  • Fjerner æøå i statiske sider og legger inn redirects for dem (forhindrer hard refresh)
  • Tracking av klikk på lenker til eksterne URL-er på redaksjonelle sider som bruker byggeklossene fra TKAT, deriblant tjenester som er det interessante for denne casen. Events sendes til GA med generell informasjon basert på lenkens URL, og noe ekstrainformasjon legges på for lenker til planyo/OK-booking.
  • Lenke på forsiden til /moterom, som peker på en spesiell tjeneste. Virtuelle pageviews for navigasjon dit og navigasjon videre til planyo/OK-booking kan brukes i funnels i GA.

Virtuelle pageviews kan brukes til å se hvor mange som klikker på lenke i menyen og går videre til eksterne bookingsider. Events kan brukes til telling og nedbrytning av hvilke ressurser (rom/bibliotek) som klikkes på.

Edited by Tom Adam

Merge request reports