Skip to content

Resolve DEICH-5294

Mattias Lundmark requested to merge DEICH-5294 into master

Sammenfattet hva som er endret:

  • Routen deichman.no/api/images håndteres av traefik og reverses direkte til image-cache/image-api. Blir altså ikke lenger noen redirects
  • Slettet duplikate bildenedlastinger
  • source sets
  • Laster ikke fullsize for avatarer og mindre "cards"

Merge request reports