Skip to content

DEICH-0000 - Moved to global styles

Torstein requested to merge DEICH-0000-global-css into master

(På vegne av Tom Adam)

Jeg (Torstein) og Tom har forsøkt å finne en migreringsvei til Next v12. Et av hindrene er at @zeit/next-css ikke fungerer. Det er en komponent som får det unike CSS-oppsettet til dagens Deichman.no å fungere. Vi utforsket CSS modules, men måtte konkludere at det ble for stor endring. Det er noen konseptuelle forskjeller som tvinger oss til å enten gjøre hacks eller skrive om flere komponenter. En av tingene som ikke er enkelt å få til er cascading-delen av CSS. Vi kan gå i detalj på dette senere.

Løsningen her er et kompromiss. global-styles.css er inkludert i _app.js. I dokumentasjonen til Next påpekes det at CSS som er importert i den filen vil være global, og vil bli "kompilert" uten scoping. Det er det vi vil ettersom at vi baserer oss på deichman-ui.

Ulempen med denne løsningen er at vi må huske å legge til og fjerne ting fra global-styles.css når vi legger til eller fjerner moduler. Fordelen er at denne løsningen fungerer smertefritt i Next v12 ettersom at den kan bruke de innebygde mekanismene.

Merge request reports