DEICH-4929 add dataset dumping scripts to cronicle

Merged Tommy Svendsen requested to merge DEICH-4929 into master

Closes DEICH-4929 Denne vil legge til rette for å kunne kjøre stabile dumper av statistikk og anonymisering fra backups. Det eneste som mangler nå for å få dette helt komplett er innlasting av data i f.eks testmiljø ved hjelp av skedulert script, men data er allerede tilgjengelig, så vil tro at dette er en relativt smal sak.

Innlasting i nytt miljø er nå mye enklere, da man bare trenger å stoppe koha-db kopiere inn hele directory fra anonymized og starte opp igjen. Vi trenger ikke lenger å kjøre opp tempcontainere og slette volumer.

Merge request reports