Resolve DEICH-5031

Merged Petter Goksøyr Åsen requested to merge DEICH-5031 into master

Vi landa vel ikke helt hvordan disse jobbene skal kjøres, men slik det er nå er det altså en docker container som må kjøre på samme docker netverk som virtuoso. For å kjøre lokalt:

~/src/gitlab.deichman.no/digibib/deichman/jobs
> docker build -t digibib/jobs .

~/src/gitlab.deichman.no/digibib/deichman/jobs
> docker run --network=deichman-dev --rm -it digibib/jobs "/person-description-harvester --verbose --update"
Found 777 local candidates with external descriptions
..........................................................^C

~/src/gitlab.deichman.no/digibib/deichman/jobs
> docker run --network=deichman-dev --rm -it digibib/jobs "/person-description-harvester --verbose --import"
Found 37798 local candidates without external descriptions
.....................................^C

Closes DEICH-5031

Merge request reports