Skip to content

Resolve DEICH-5380 "Front setup"

Mattias Lundmark requested to merge DEICH-5380-Front-setup into master

Endringene her er stort sett testoppsett. Jeg har slettet en hel del gammel kode for å mocke Front. Noe vi ikke lenger trenger da Front sin api nå er åpen. Har lagt opp til at man kan starte kafka i localhost med standard-images fra confluent.

Men det bør sjekkes at f-users starter opp i alle miljøer (grunnet ssl flag)

Merge request reports