Skip to content

DEICH-6208 Fixes perspective - was set on wrong parent.

Tom Adam requested to merge DEICH-6208-css-cleanup into master

Da er denne fyren tilbake på en tur igjen :)

Jeg har testet formidlingskkjemnene på Safari, hvis CSS perspective prop egentlig fungerte, og visningene er ca. 6*10^23 (Avogadro rull) cooler enn uten denne fiksen.

Thxs Safari & 

Merge request reports