Skip to content

DEICH-5402 display guarantor name/phone/email input fields

Petter Goksøyr Åsen requested to merge DEICH-5402 into master

Til CR: selve kode-endringen er minimal, men brukte en del tid på legge på indentering i templaten, siden den var veldig vanskelig å lese uten. Orka ikke gå gjennom hele fila, da det ville tatt hele dagen. Fant ingen måte å formatere template-toolkit filer automatisk :-/

Closes DEICH-5402

Edited by Petter Goksøyr Åsen

Merge request reports