Skip to content

DEICH-6268 - Fixed mapping+tests as agreed.

Tom Adam requested to merge DEICH-6268-originaltittel-fiks into master

Muligens blir det flere iterasjoner ettersom det er fortsatt none BS/DFB spesielle tilfeller. Må vurderes om det er verdt å bruke tid på disse (antall spesielle tilfeller er ukjent foreløpig).

Closes DEICH-6268

Merge request reports