Skip to content

DEICH-6339 - edigering av seksjoner feiler

Tom Adam requested to merge DEICH-6339-edit-fix into master

Fiks https://jira.oslo.kommune.no/browse/DEICH-6326 var ikke 100% riktig ettersom det gjør at DragAndDropItem lukkes med en gang hva som helst komponent oppdateres. Kanskje kurt å få ut denne fiksen asap som hotfiks.

Merge request reports