Skip to content

Flytte henting av brukerdata til klienten

David Björkheim requested to merge DEICH-5127-PERSONAL-CLIENT into master

Flytter henting av brukerdata til klienten der det er mulig. Fjerner global lasting av kampanjer for å holde app.js mest mulig clean

Merge request reports