Skip to content

DEICH-5433 Removed code that handled on self registered users that are now deleted

Mattias Lundmark requested to merge DEICH-5433 into master

Slettet kode som håndterde selvregistrerte brukere som registrerte seg før vi prodsatte idporten og da kom i litt limbo. Dette ble håndtert av en spesialrolle: ROLE_BORROWER_REGVOKSEN_NOT_ID_CHECKED.

Den rollen og all håndtering av den er slettet.

Merge request reports