Skip to content

DEICH-4929 adjust cronicle rshell plugin to support pushing a script and then execute with args

Tommy Svendsen requested to merge cronicle-rexec into master

Denne legger tilrette for å kunne overføre script til remote host og så eksekvere dem med argumenter. Kommer til å brukes av bla statistikk dumpene.

Merge request reports