Skip to content

Resolve DEICH-5332

David Björkheim requested to merge DEICH-5332 into master

https://jira.oslo.kommune.no/browse/DEICH-5332

  • Endrer på hvordan vi gjør lister på Deichman.no og hvordan scroll virker for forskjellige typer av lister.
  • Rydder også tekniskt i de *Grid komponenter vi har (EventGrid, WorkGrid) osv så de ligner mer på hverandre og har nesten samme api. Gjør dem enklere å bruke. Reindyrker også disse slik at de ikke inneholder logikk for paginering og slikt. Det får parent-komponenten ta ansvar for.
  • Legger til tracking for å se spore bruk av horisontal-scroll
  • Legger til visuell hint for horisontal-scroll

Største endringene er på *Grid komponentene som WorkGrid, EventGrid, CardGrid med flere så vil man prioritere så er det dem man skal se på først.

Jeg kan gjerne gå igjenom MR:en sammen med noen ettersom det er litt masse endringer.

Edited by David Björkheim

Merge request reports