Skip to content

Remove ls.ext

Created by: boutros

Jeg har sletta alle ubrukte salt states og filer. De er allikevel i koha-salt-docker repoet, og blir vedlikeholdt der. Eller er det ønske om å ha dem liggende også her inntil videre?

Har spart på logstash-forwarding statsene - de er ikke i bruk nå, men må jo få loggene fra docker-containerne inn i devops-boksen på ett vis.. så de blir vel straks aktuelle igjen.

Merge request reports